Jesteś tutaj:

Spotkanie środowiska Bibliotekarskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecku.

Data: 14.12.2022 r., godz. 14.57    346
8 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecku odbyło się spotkanie środowiska bibliotekarskiego z władzami gminnymi.

8 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecku  odbyło się spotkanie środowiska bibliotekarskiego z władzami gminnymi.


Spotkanie miało charakter szkoleniowy, a przeznaczone było dla Kadry Zarządzającej Bibliotekami Publicznymi Powiatu Otwockiego. Prowadzącym spotkanie była Dyrektor PBP, Pani Anna Bielicka a gościła nas Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku , Pani Bożena Świderska w odremontowanej placówce bibliotecznej w centrum Osiecka. 


Miłą niespodzianką dla wszystkich była obecność Wójta Gminy Osieck, Pani Karoliny Zowczak, która aktywnie uczestniczyła w spotkaniu środowiska bibliotekarskiego. 


Był czas na podsumowanie pracy bibliotecznej oraz działalności kulturalnej placówek, a także rozmowy o dalszym rozwoju bibliotek oraz czytelnictwa na terenie  Gmin Powiatu Otwockiego. 


Prezentację multimedialną dotyczącej rozwoju bibliotek na Mazowszu oraz analizy dotyczące sprawozdawczości dla Kadry zarządzającej Gminnymi Bibliotekami Publicznymi Powiatu Otwockiego przedstawiła zebranym Instruktor Agnieszka Zaleska. Jako pozytywny przykład nowoczesnej biblioteki, przestrzeni, która łączy tradycyjną funkcję biblioteki z centrum multimedialnym , społecznym i kulturalnym na Mazowszu wskazała Bibliotekę Publiczną w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Część merytoryczną stanowiło również podsumowanie sprawozdawczości za rok 2021, następnie głos zabrali Dyrektorzy poszczególnych bibliotek. Nastąpiła wzajemna wymiana doświadczeń. Była to okazja do zapoznania się z bieżącymi problemami, z jakimi borykają się placówki biblioteczne naszego powiatu na co dzień. Następnie Gospodyni spotkania Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Bożena Świderska w Osiecku zaprosiła Gości na słodki poczęstunek, przy którym omawiano bieżącą sytuację w środowisku bibliotekarskim. 


Korzystając z okazji spotkania z szerokim gronem przedstawicieli kultury oraz władzami, dokonano podsumowania  działań instruktorsko - szkoleniowych organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku dla Gminnych Bibliotek Publicznych Powiatu Otwockiego w kończącym się roku 2022.


Na zakończenie Dyrektor PBP, Pani Anna Bielicka, wręczyła gościom upominki i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. 


IMG_20221208_134048.jpg (39 KB)IMG_20221208_134100.jpg (37 KB)zdjęcia Spotkanie Osieck  2.jpeg (43 KB)