Karczew

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
(biblioteka główna i 3 filie)

Dyrektor: Anna Celestyna Kostyra
Dyrektor – tel/faks: /22/ 780 –70 -10
e-mail: celest7@wp.pl

1/ Miejsko-Gminna Biblioteka w Karczewie - rok założenia: 1949

05 –480 Karczew, ul. Widok 2
tel./faks:/22/ 780 -62 -15
e-mail: mgbpkarczew@wp.pl
www: http://www.bibliotekakarczew.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek, piątek:11.oo -18.oo
wtorek : 11.oo –20.oo
środa:8.oo –15.oo

2/ Filia Ostrówiec - rok założenia: 1986
05 –480 Ostrówiec 41
e-mail: biblioteka.ostrowiec2@gmail.com
www: http://www.bibliotekakarczew.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.oo –18.oo
środa: 8.oo –13.oo

3/ Filia Nadbrzeż - rok założenia: 1988
05 –480 Nadbrzeż
e-mail:biblioteka.nadbrzez@gmail.com
www: http://www.bibliotekakarczew.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.oo –18.oo
środa: 8.oo –13.oo

4/ Filia „Ługi” - rok założenia: 1992
05 –480Karczew, ul. ks. b-pa W. Miziołka 52
tel./faks:/22/ 780 -66 –45
e-mail: biblioteka.lugi@gmail.com
www: http://www.bibliotekakarczew.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.oo -18.oo
środa: 8.oo –13.oo

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w Powiecie Otwockim.