Biblioteki Powiatu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w Powiecie Otwockim.