Jesteś tutaj:

Nasze regionalia

2812
Regionalia znajdujące się w Bibliotece
A

- Akcja Celestynów / Andrzej Wolski "Jur". - Wrocław : Kris Ltd., [ca 2000]

- Andriolli … właściciel obu brzegów Świdra / Lewandowski R. - Świdermajer, 2006

- Almanach Otwocki - Tow. Przyj. Otwocka, 2001

- „Anulka” Świder. - Świdermajer, 2010

- Archeologia Żywa, nr 4 (34) 2005/2006

- Atrakcje turystyczne Mazowsza i Warszawy / [aut. tekstu: Jan Paweł Piotrowski, Tomasz Ławecki]. - Warszawa : Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2007

B

- Bez ołtarza … refreny poetyckie w stylu retro 1982 / Śladewski K. - [b. w]

- Bezdomność na Mazowszu : raport z badania / Danuta M. Piekut - Brodzka. - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013

- Biuletyn Informacyjny, [nr 1 – 24]/ Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne. - Celestynów : CTK : przy współudziale Wójta Gminy Celestynów, 1992 - 2002

- Biuletyn Informacyjny / Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne. - Celestynów : CTK : przy współudziale Wójta Gminy Celestynów, 2011

- Biuletyn Informacyjny, [zaw. Szopka Celestynowska – 1943 / Władysław Kurkiewicz] / Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne. - Celestynów : CTK : przy współudziale Wójta Gminy Celestynów, 1993

- Błonie na dawnej fotografii. - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej, 2003

- Boże Ciało w Karczewie / Roman Skwara, Feliks Żebrowski, Stanisław Urbaniak ; [aut. zdjęć Dariusz Broniszewski et al.] ; Towarzystwo Przyjaciół Karczewa. - Karczew : Rada Miejska, 1998

- Bródno i okolice: w pamiętnikach mieszkańców: czasy międzywojenne, okupacja, powstanie / [red. A. Dunin-Wąsowicz] ; Koło Miłośników Bródna. - Lampa i Iskra Boża, 1995

- Brzegi Andriollego / Lewandowski R. - Świdermajer, 2010

C

- Celestynowskie miejsca pamięci / Muszyński. W. - Gmina Celestynów, 2012

- Celestynów o okolice / Ajdacki P., Tywoniuk P. - PTTK Oddział w Otwocku, 2008

- Chojnowski Park Krajobrazowy / Hertz Lechosław. - Sport i Turystyka, 2007

- Chojnowski Park Krajobrazowy – mieszkamy w parku krajobrazowym / tekst Czesław Łaszek. - Fundacja na Rzecz Parków Krajobrazowych, Narodowych i Lasów Polskich „Terra Sana”, Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, [1998?]

- Chojnowski Park Krajobrazowy. - Zespół Parków Krajobrazowych Maz., Chojnow. i Brudzeń., 2007

- Cmentarz w Józefowie / Drzewiecki Zb. - Parafia M. B. Częstochowskiej Józefów, 2007

- Cmentarze wojenne Warszawa / Ajdacki P., Tywoniuk P. - Agencja Reklamowa Cmyk, 2008

- 450 lat Glinianki. - Stow. Miłosników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki” w Gliniance, 2008

- Czy ja jestem mordercą / Perechodnik C. - Karta, 1993

- Czynna ochrona wybranych zwierząt w mazowieckim parku krajobrazowym. - Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, 2009

D

- Dobra Osieckie w okresie gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej XVI-XIX w / Leśkiewiczowa J. - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Wrocław, 1957

- 25 lat Józefowa : album. - Miejski Osrodek Kultury – Józefów, 1987

- 25 lat Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka / Sobociński W. - Mazowiecki zespół Parków Krajobrazowych, 2012

- Dziedzictwo Kołbieli: między renesansem a barokiem. - Gmina
Kołbiel, 2013

- Dzieje Osiecka / Strzeżysz, B. - Tow. Przyj. Osiecka i Okolicy, 2001

- Dzieje Otwocka uzdrowiska / Trybowski W. - PTTK Oddz. w Otwocku, 2012

- Dzieje Otwocka uzdrowiska / Trybowski W.S. - Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, 1996

- 10 [Dziesięć] lat : Wyższa Szk. Gosp. Euroregion. w Józefowie. - WSGE, 2012


E

- Elwiro Michał Andriolli: przyczynek do genealogii artysty / Bąkała K. - Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, 2001

- Europa Gospodarcza, Fakty : prezentacje samorządowe (czerwiec/lipiec 2004) / [red. nacz. Jacek Stachowiak]. - Warszawa : BS Media, 2003-2004

F

- Falenica moja miłość / Dobrzyńska J. - Damico, 1995

- Fundusze Unijne dla Mazowsza (1,2,4/2009) / [red. nacz. Dorota Obzejta-Żbikowska]. - Warszawa : MJWPU, 2009


G

- Garwolin i okolice / Ajdacki P., Kałuszko J., Sobociński W. - Hajstra, 2004

- Gmina Wiązowna przeszłość i teraźniejszość / Szczęsny R. - KF Partner Grzegorz Kosior, 2009

- Gmina Wiązowna [mapa]. - Wydaw. Pomoże

- Grodzisk Mazowiecki jakim go pamiętam / Poraj K. - Primum, 2000

- Grodzisk Mazowiecki i ziemia Grodziska na drogach rozwoju XIX-XX w. / [red.] Kołodziejczyk A., Stawarz A. - Ośrodek Kultury Gminy w Grodzisku, 2003

H

Humanizm serca : historia Ireny Sendlerowej [materiały z konferencji]. - Celestynowskie Tow. Kulturalne, Powiat Otwocki, 2009

I

- Idźmy!: śpiewy powstańcze 1863 r. / oprac. Kowalski J. - [b.w., b. r.]

- Informator turystyczny: Otwock i okolice 1983 r. / oprac. Zb. Wiliński. - Wydz. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urz. Miejskiego w Otwocku

J

- Janek Anoda – jakim go pamiętam : wspomnienia wojenne Stanisław Sieradzki „Świst”. - Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne, 1993

- Józefów [informator]. - Urz. Miasta Józefowa, 2007

- Józefów [informator]. - Urz. Miasta Józefowa, 2009

- Józefów - nasze miasta. - Urz. Miasta Józefowa, 2012

- Józefów plan miasta

- Józefów – Prezentacje Gospodarcze [folder]. - Poligrafia Color-Print – Bydgoszcz, 2007

- Józefów : spacerkiem po mieście [informator]. - Urz. Miasta Józefowa [br. r. w.]

- Jubileusz jednej szkoły Liceum Gałczyńskiego nazwanej 1919-2009. - Edit, 2009

K

- Kapliczki figury i krzyże przydrożne Powiatu Otwockiego / Kałuszko J. - Hajstra, 2009

- Karczew : dzieje miasta i okolic / red. Podhorodecki L. - Rada Miejska, 1998

- Katalog zabytków sztuki w Polsce t. X : województwo warszawskie / [red.] Galicka I. , Żyłko E. - Wydawnictwo artystyczne i filmowe, 1962

- Kołbielskie obrazki muzyczne / oprac. Tadeusz Krystyniak. - Wydział Kultury P. W. R. N. w Warszawie, 1963

- Kołbielszczyzna wczoraj i dziś. - Gmina Kołbiel, 2013

- Korzenie miasta : warszawskie pożegnania. T. 1, Śródmieście Południowe / Jerzy Kasprzycki. - Veda, 1996

- Korzenie miasta. T. 6, Niedaleko od Warszawy / Jerzy Kasprzycki, Jerzy S. Majewski. - Veda, 2004

- Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego : [pismo Rządowego Programu Edukacyjnego "Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego" / [Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury ; red. nacz. Andrzej Michałowski]. - Warszawa : OOZK NIK, 2000-2002

- Kronenberg, Andriolli i wilegiatura czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej / Lewandowski R. - Świdermajer, 2011

- Kto Sztuka nie błądzi : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, 2009

- Kultura na Mazowszu : Rok Norwidowski : 35 – lecie Mazowieckiego Towarzystwa Kultury [wkładka tematyczna do miesięcznika „Nasze Mazowsze”]. - Urz. Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2011

L

- Letniska Falenickie. - Świdermajer 2012

- Ludność żydowska w Otwocku podczas drugiej wojny światowej / Szymańska S. - Żydowski Instytut Historyczny, 2002

M

- Maciejowice i okolice / Herz Lechosław. - Sport i Turystyka, 1976

- Mapa przyrodnicza Celestynowa i okolic. - PTTK Oddz. w Otwocku, 2008

- Mapa zabytków województwa mazowieckiego. - Zabytki Sp. z o.o., [br. r. w.]

- Materiały z obchodów 50 – tej rocznicy „Akcji Celestynów”. - Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne, 1994

- Mazowiecki i Chojnowski Park Krajobrazowy / [red.] Lewandowski D. Lewandowska I. - Fundacja na rzecz Parków Krajobrazowych, Narodowych i Lasów Polskich-Terra Sana, 1997

- Mazowieckie : polskie regiony w Europie. - Bydgoszcz : Unitex, cop. 2004

- Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków / red. Stawarz A - MOBN MTK, 1999

- Mazowieckie parki krajobrazowe / [red.] Izabela i Dariusz Lewandowscy. - Zarząd Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, [1999]

- Mazowiecki chłop między panem a plebanem: kilka refl. o relacjach : dwór – wieś – kościół na ziemi nadnarwiańskiej / Kalinowski M. - Otw. Towarz. Nauk. - Kult., 2004

- Mazowiecki, Chojnowski i Brudzeński Park Krajobrazowy / Atłowska A. [et.al.]. - Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego,Chojnowskiego i Brudzeńskiego, 2008

- Mazowiecki i Chojnowski Park Krajobrazowy / [red.] Lewandowski D. Lewandowska I. - Fundacja na rzecz Parków Krajobrazowych, Narodowych i Lasów Polskich-Terra Sana, 1997

- Mazowiecki Park Krajobrazowy: mieszkamy w parku krajobrazowym. - Zarząd Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, 1998

- Mazowsze nr 2 (3) , 5 (1), 6 (2), 9 – 10, 12, 13, / Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Zespół Badań Regionalnych Warszawy i Mazowsza ; red. Janusz Sztetyłło. - Warszawa, 1994 - 2000

- Mazowsze : metropolia europejska. - Negatyw, 2007

- Mazowsze : Polska niezwykła / [red. atlasu, red. kartogr. Adam Zakrzewski, Katarzyna Sańko ; koncepcja serii, wybór miejsc niezwykłych, oprac. i red. tekstów Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek] – Demart, 2008

- Mazowsze / Garczyński T. - Sport i Turystyka, 1954

- Mazowsze bez granic: przyczynek do antropologii kulturowej regionu / red. Zarębska M. - Trio, 2005
- Mazowsze dziś i jutro : materiały z I Forum Mazowieckiego / oprac. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, 2005

- Mazowsze Turystyka weekendowa / [Bochenek M.] - Urz. Marsz. Woj. Maz., 2007

- MDK Otwock: 40 lat [folder] / Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, 2009

- Miasta i gminy bliźniacze / autorzy tekstu Katarzyna Hałas – Związek Miast Polskich i Andrzej Porawski – Związek Miast Polskich. - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

- Miasto Józefów zaprasza. - Urząd Miasta Józefowa, 2011

- Miastu w pokłonie... : tomik poezji.[wiersze poetów otwockich]. - Otwockie Centrum Kultury, 2011

- Midrasz : pismo żydowskie nr 9 (101) / Konstanty Gebert red. nacz. - Warszawa, 2005

- Miejsca pamięci narodowej / Ajdacki P, Wiliński Zb. - Agencja Reklamowa Cmyk, 2008

- Miejsca pamięci narodowej związane z walka o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej na terenie rejonu Otwock. - Urz. Miasta Otwocka, 2000

- Miejsca Pamięci Narodowej Otwocka i okolic / Ajdacki P., Wiliński Zb. - PTTK Oddz. w Otwocku, 2013

- Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku : prace nagrodzone w VIII otwockim konkursie literackim dla dorosłych oraz V otwockim konkursie literackim dla dzieci i młodzieży. - Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, 2010

- Mienia Mrozy Lasy Mieńskie / Hertz L. - Sport i Turystyka, 1979

- Mijające krajobrazy Polski: Mazowsze, Otwock 1916-2011 / [pod red. Pawła Ajdackiego ; aut. tekstów Paweł Ajdacki et al.]. - PTTK O., 2011

- Mińsk Mazowiecki i okolice / Ajdacki P, Janicka J. - PTTK Oddz. Mińsk Mazowiecki, 2008

- Moja mała Ojczyzna : tomik literacki uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. - Szkoła Podstawowa w Gliniance, 2008

N

- Na Łużycu w zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą / Stanaszek Ł. M. - Państw. Muz. Archeolog., Tow. Opieki nad Zabytkami. Oddz. w Czersku, 2012

- Na szlaku z otwockim Odziałem PTTK / [zespół red. Ajdacki, P. et al.] - PTTK Oddział, 2010

- Nad Mienią i Świdrem : monografia historyczno-geograficzna Wiązowny i okolic. Cz. 1, Od pradziejów do powstania listopadowego / Krzysztof Oktabiński. - Warszawa : Besso ; Wiązowna : Towarzystwo Miłośników Wiązowny, 2002

- Nad Mienią i Świdrem : monografia geograficzno-historyczna Wiązowny i okolic. Cz. 2, Letniska / Krzysztof Oktabiński. - Wiązowna : Rada Gminy [etc.], 2005

- Nad Mienią i Świdrem : monografia historyczno-geograficzna Wiązowny i okolic. Cz. 3, Historia kościoła i parafii p.w. św. Wojciecha / Krzysztof Oktabiński. - Otwock ; Wiązowna : [Rada Gminy], 2004

- Nad Świdrem : miesięcznik Koła Porozumienia Centrum w Józefowie, nr 4-5, 1992
- Nadświdrzańską ścieżką : wiersze i rysunki wpisane w Otwock / Śladewski K. - Urz. Miejski w Otwocku, [1998?]

- Nasz Józefów / Mart J. - Tram Józef Mart, 2005

- Nasz Papież : pokłosie Konkursu Poetyckiego dla gimnazjalistów zorganizowanego przez Publiczne gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie. - Ryko, [2005]

- Niżej Połonin : o ludziach, parafiach i duszpasterzach szkice socjologiczne / Potocki A. - SKBP, 1990

O

- O Józefowie baśń wam opowiem / Piątkowska R. - Miejska Bibl. Publ. w Józefowie, 2010

- Okolice Kołbieli / Herz L. - Sport i Turystyka, 1979

- Okolice Otwocka / Herz L. - Sport i Turystyka, 1979

- Opiniogóra / Królikowie B. i J. - Ciech – Press, 1992

- 85 lat Amatorskiego Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza / Kulik K. op.[et.al.]. - OCK, 2011

- 85 lat Otwocka: zarys historii miasta/ Kalinowski M. - Inwestprojekt – System, 2001

- 85 – lecie Szkoły Podstawowej w Celestynowie / oprac. zb. Barbara Kusińska i in. - [Szkoła Podstawowa w Celestynowie, 2005?]

- Otwock / Kalinowski M. - [nakł. aut.], 2003 [! fakt. 2002]

- Otwock [informator] 1916 – 1996. - Urząd Miejski w Otwocku, [1998]
- Otwock i okolice / Ajdacki P., Kałuszko J. - PTTK „Kraj”, 2002

- Otwock 1407 – 1967 / [red. Kazimierski Józef et al.]. - Książka i Wiedza, 1972

- Otwock : miasto z dobrym klimatem / Zając S., Sobociński W. - Urząd Miasta Otwocka, 2006

- Otwock : miasto z dobrym klimatem : a city with a good atmosphere ; eine Stadt mit einem guten Klima / oprac. Marta Wożniak UM Otwocka. - Urz. M. Otwocka, [br. r. w.]

- Otwock : miasto z dobrym klimatem: informator miejski. - Urz. M. Otwocka, [b. r. w.]

- Otwock – ośrodkiem działalności zawodowej i społeczno- kulturalnej / Kalinowski M. - [b. w.], 2011

- Otwock: historia miasta 1916 – 2012 / Kalinowski M. - Inwestprojekt, 2012

- Otwock Józefów Karczew : paln miasta z przewodnikiem turystycznym
- Otwock (1) / Towarzystwo Przyjaciół Otwocka. - Otwock : Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, 1975

- Otwock - uzdrowisko : informator. - PTTK O/Otwock, 2010

- Otwock uzdrowisko. Informator / [red.] Danielewski R. - Nasza Księgarnia: na zlec. Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku, [1961].

- Otwock w literaturze pięknej / [wstęp, wybór i oprac. Marian Kalinowski]

- Otwock: zarys historyczny Samorządu Miasta i jego działalności / Kalinowski M. - Inwestprojekt, 2012

- Otwock znikające punkty / red. Redzisz K. - Open Art. Projects, 2012

- Otwocka Służba Zdrowia w chaosie XX wieku / Gagała M. - Inwestprojekt-Druk, 2008

- Owady Mazowieckiego Parku Krajobrazowego / tekst i rysunki Adam Woźniak. - Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, chojnowskiego i Brudzeńskiego, [br. r. w.]

P

- Pan Tadeusz wielokrotnie ilustrowany / Lewandowski R. - Świdermajer, 2011

- Pasierb nad Wisłą / Symchowicz S. - Więź, 2005

- 55 [pięćdziesiąt pięć] lat Miejskiej biblioteki Publicznej w Otwocku : 1946 – 2001. - Miejska biblioteka Publiczna w Otwocku, 2011

- Piołun i maciejka : [Mazowsze] / Kamiński A. - Efekt, [2006]

- Plan Gminy Wiązowna

- Płońsk i Ziemia Płońska w XlX i XX wieku na tle dziejów Mazowsza Północnego / pod red. nauk. A. Koseskiego i J. Szczepańskiego. - WSH w Pułtusku, Zarz. Miasta Płońsk, 1998

- Po pałacach i dworach Mazowsza / Jaroszewski T.S., Gierlach M. - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1998

- Po pałacach i dworach Mazowsza cz. II/ Jaroszewski T.S. - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996

- Polesie: Łużyce i okolice /pr. zbior. pod red. Ajdacki P. - PTTK O/Otwock, [2013]

- Polska w Gliniance : grudzień 1939 – sierpień 1944 / Napieralski Henryk. - Gmina Wiązowna, 1996 [xero]

- Powiat Łukowski : informator. - Starostwo Powiatowe w Łukowie, 2008

- Powiat Miński : mapa turystyczna

- Powiat Otwocki / [red. wyd. Katarzyna Grzegrzółka – Gil ; Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku ; tł. z pol. Joanna Górzyńska ]. - Otwock : Wydaw. Reklamowe Renoma, 2013

- Powiat Otwocki [informator]. - Starostwo Powiatowe w Otwocku, 2010

- [Powiat Otwocki : lider sosnowych klimatów]. - Bydgoszcz, Signum, 2006

- Powiat Otwocki : [lider sosnowych klimatów] / [tekst Jerzy Szczęśniak, aut. Zdj. A. Dobrowolski i in.] - Bydgoszcz : Serigraph, 2004

- Powiat Otwocki - Lider sosnowych klimatów = Otwock Poviat – leader of pine climates / aut. Tekstów : Starostwo Powiatowe w Otwocku ; zdj. Archiwum Starostwa Powiatowego, Anna Bętkowska [et. al.], Fundacja Polskie Orły ; tł na j. Ang. Firma Logos. - Wydaw. Serigraph, 2008

- Powiat Otwocki : od rzemiosła do przemysłu / [red. tekstów Wojciech Sobociński, Jerzy Szczęśniak ; tł. Lucyna Tate]. Bydgoszcz : Promocja Regionu : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Promocja Polska", cop. 2006. - cop. 2006

- Powiat Otwocki : przewodnik subiektywny / [aut. Krzysztof Oktabiński ; tł. na jęz. ang. Aleksandra Rodzińska-Chojnowska]. - Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2009

- Powiat Otwocki zarys historii powiatu otwockiego / Kalinowski M. - Inwestprojekt, 2013

- Poznaj Polskę : pokochaj Mazowsze / [tł.: jęz. ang. - Agnieszka Wilk, jęz. niem. - Michał Mysiura]. - Bydgoszcz : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, [ca 2011]

- Projekt Świdermajer XXI wieku / [opr.] Lewandowski R. - Świdermajer, 2009

- Przedmoście Warszawa / Ajdacki P. - Agencja Reklamowa Cmyk, 2007

- Przyroda Celestynowa i okolic / Ajdacki P., Tywoniuk P. - PTTK Oddział w Otwocku, 2008

R

- Raport z realizacji rządowego programu edukacyjnego „Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego raport za lata 2000-2001” 1998 – 2001. - Wydawnictwo Kwartalnika „Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego”, 2001

- Reintrodukcja traszki grzebieniastej (Triurus cristatus) w Chojnowskim Parku Krajobrazowym i Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. - Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, 2008

- Reintrodukcja pazia żeglarza (Iphiclides podalirius) i pazia królowej (Papilio machaon) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. - Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, 2008

- Rzeki Mazowsza = Rivers of Mazovia / tekst Sławomir Chmielewski [et al.] ; zdj. Sławomir Chmielewski [et al.] ; tł. Renata Jachimek. - Warszawa : Wydawnictwo Epograf : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2011

S

- Skarby Mazowsza Folklor kołbielski / Bartnicka A. - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sufczyn i Okolic, 2008

- Sosny Otwockie: obraz Miasta Uzdrowiska / Jellenta C. - Otwockie Towarzystwo Naukowo - Kulturalne, 2000

- Spacerkiem po otwockich ulicach / Matysiak B. - Urz. Miasta Otwocka, 2003

- Spacerownik Józefowski / Piłat M. - Urz. Miasta Józefów, 2012

- Spacerownik Otwocki / Ajdacki P. - Agencja Reklamowa Cmyk, 2012

- Spotkania Pokoleń Otwock 1916-2011. / [teksty Stanisław Zając et al. ; zdj. Wojciech Sobociński et al.]. - Urz. Miasta Otwocka, 2011

- Stan środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2001

- Starogród wieś mazowiecka / Całka St. - Agencja Wydawnicza Ulmak, 2002

- 100 postaci, które wpisały się w historię Otwocka / [red.] Kalinowski M. - Otwockie Towarz. Nauk. - Kult., 2003

- Styl „Świdermajer”: architektura do zachowania / Centroni A. - Świdermajer, 2011

- Sylwetki ludzi, których spotkałem... : ostatnia dekada XX wieku w Otwocku / Kalinowski M. - Inwestprojekt – system, 2002

- System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 / Zarząd Województwa Mazowieckiego. - Warszawa : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, 2009.

- Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 : Zarząd Województwa Mazowieckiego. - Warszawa : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, 2009.

- 65 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku 1946-2011 (folder)

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Józefowie : pamiątka obchodów 75-lecia / [oprac. i skład nauczyciele bibliotekarze: Agnieszka Laskowska i Krzysztof Ślesicki]. - Józefów : Szkoła Podstawowa Nr 1, 2012

- Szlakami dawnej Puszczy Osieckiej (cz. płn.) / Kołodziej-Sobocińska M. Sobociński W. - Hajstra, 2001

- Szlaki Turystyczne Powiatu Otwockiego. - Signum, 2013


Ś

- Ścieżkami Edukacyjnymi przez Mazowiecki i Chojnowski Park Krajobrazowy. - Zarząd Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, [br. r. w.]

- Świder i jego okolice / Łażewski B. - Świdermajer, 2010

- Świdermajer domy z duszą … i co dalej? : sprawozdanie/ [tekst i fot. Lewandowski R.]. - Robert Lewandowski, 2008

- Świdermajer Styl Nadświdrzański [folder] / Centrum Informacji Turystycznej , Miasto Otwock i Powiat Otwocki [br. r. w.]


T

- To było dawno / Obarski A. - Inwestprojekt – System, 1999

- Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce / pod red. Koseski A., Stawarz A. ; Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta [et al.]. - PTEM ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2002

- TurystycznyOtwock.pl. : przewodnik turystyczny. - Urząd Miasta Otwocka, 2013

- TurystycznyOtwock.pl. : przewodnik turystyczny. - Urząd Miasta Otwocka, [2012]

- Twórcy stylu „Świdermajer” / Lewandowski R. - Świdermajer, 2012

U

- U Fakira – czyli zbiór miniatur społecznych / Śladewski K. - [b. m. w., b. r. w.]

- Uczestnicy „Akcji Celestynów” w harcerskiej gawędzie. - Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne, 1993

- Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu Otwockiego : przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : raport z badań / pod kier. nauk. Bożenny Barbachowskiej ; [Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie]. - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, 2013

- Uzdrowisko A. Górewicza : Otwock / [oprac. Robert Lewandowski]. - Józefów ; [Warszawa] : Robert Lewandowski, 2012

W

- W blaski kwiatów i świec : wiersze religijne dla młodych / Śladewski K. - Warszawa, 1989

- W czwartym pokoleniu : wspomnienia wojenne / Wiesław Garliński. - Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne, 1993

- Warszawa i Mazowsze : rozważania nad dziejami : t. 1 - 4 / Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe. - Warszawa : "DiG", 1997- 1999

- Warszawskie pożegnania t.1 : Śródmieście południowe / Kasprzycki J. - VEDA, 1996

- Wędruj z nami! [folder] - PTTK „Kraj”, 2008

- Wiązowna przeszłość i teraźniejszość / Szczęsny R. - KF Partner Grzegorz Kosior, 2009

- Wiązowna 1597 – 1997 : kartki z dziejów parafii i gminy / [red.] Oktabiński K. - Bydgoszcz : ToMak, 1998

- Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże / Diehl E. - Świdermajer, 2010

- Wota woskowe w Brodowych Łąkach, kozy prostyńskie w Prostyni, palma kurpiowska w Łysych / Braun M. - Maz. Centrum Kult. i Szt.,2008

- Wpisani w historię miast i wsi ziemi otwockiej : z działaln. inst. i stowarz. w pow. otwock. : pr. Zbior. / [red.} Kalinowski M. - Otw. Towarz. Nauk. - Kult., 2005

- Wrzesień 1939 roku : Mazowsze w wojnie obronnej Polski / pod red. Andrzeja Stawarza i Wiesława Leszka Ząbka ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2007

- Wszystko co fruwa niech śpiewa ludziom / Śladewski K. - Józefów – Michalin, Seba, 1999 r.

Z

- Z czego jesteśmy dumni : najważniejsze osiągnięcia mazowieckiego samorządu w latach 2002 – 2005. - Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, 2006

- Z dziejów kultury Otwocka : konferencja popularnonaukowa zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną. - Otwock, Miejska Biblioteka Publiczna, 2006

- Z muzyką w tle [folder] / Urząd Gminy w Celestynowie, Gminny Ośrodek Kultury [b. r. w.]

- Zaczęło się sto lat temu: Historia parafii św. Wincentego à Paulo w Otwocku 1911-2011 / red. Nosowski Z. - Parafia św. W. à Paulo w Otwocku, 2012

- Zamki i warownie ziemi mazowieckiej / Sypkowie A. i R. - EGROS, 2009

- Zarys dziejów Legionowa / Stawarz A. - Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 1994

- Zarys dziejów miasta Otwocka / [red.] Kalinowski M. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996

- Zarys dziejów Milanówka / red. Stawarz A. - Zarząd Miasta Milanówka, 1995

- Zarys historyczny Samorządu Miasta i jego działalności / Kalinowski M. - Inwestprojekt-Druk, 2012

- Zespół Szkół – Ekonomiczno – Gastronomicznych : powiatowy Informator Edukacyjny 2011/2012. - Starostwo Powiatowe w Otwocku.

- Zielone bunkry / Śladewski K. - Komitet Ob. „Solidarność” w Otwocku, 1989

- Zielony szlak rowerowy Mazowsza : Powiat Otwocki. - Velo, 2009

- Ziemia Andriolliego Świdermajerem znaczona i nie tylko / [red] Janicka J. - Muzeum Ziemi Mińskiej, 2009

- Żydzi Otwoccy 1916-1942 / Kalinowski M. - Inwestprojekt - System, 2002Wykaz tytułów czasopism regionalnych dostępnych w naszej Bibliotece (archiwalnych i bieżących):

- Andriollówka
- ASPIK
- Celestynka*
- Echo Otwocka
- Gazeta Otwocka
- Gazeta Samorządowa
- Głos Karczewa
- Kronika Mazowiecka
- Linia Otwocka*
- Obserwator
- Otwocki Biuletyn
Informacyjny
- Parki Krajobrazowe
Mazowsza
- Rocznik Mazowiecki
- Rocznik Otwocki
- Rocznik
Żyrardowski
- 7 dni : Mazowiecki
Tygodnik Regionalny
- Studia Mazowieckie
- Tygodnik Regionalny
- Życie Otwocka


* czasopisma bieżące