Jesteś tutaj:

Polecane portale z różnych dziedzin wiedzy

2859


Język, literatura

staropolska.pl teksty literatury staropolskiej, przekłady, opracowania autorstwa wybitnych uczonych, bibliografia od 2000 roku

monika.univ.gda.pl/~literat
– kolekcja literatury od Bogurodzicy do Brunona Schulza Janusza Szpotańskiego, dokumentacja dźwiękowa i fotograficzna

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

http://www.kulturaparyska.com/ – różne materiały związane z działalnością Instytutu Literackiego, m.in. pełne teksty Kultury

http://wolnelektury.pl

Psychologia

www.psychologia-spoleczna.pl- 

www.psychologia.net.pl - portal popularyzujący psychologię i inne nauki społeczne.

www.practest.com.pl  - strona wydawcy narzędzi polskich i zagranicznych autorów, a także
książek dotyczących diagnozy i innych praktycznych zastosowań
psychologii w obszarach edukacji, zdrowia oraz pracy i organizacji.Religia 

http://fidkar.fides.org.pl/index.php - Federacja Bibliotek Koscielnych pozwala na wyszukiwanie w wielu bazach i katalogach jednocześnie, przydatne do sporządzania bibliografii tematycznych. 

http://old.upjp2.edu.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=2  - Baza święci i błogosławieni

http://www.orthodox.pl/  - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

http://bazy.biblioteka.uksw.edu.pl/bac.php -  Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego

http://biblio.fides.org.pl/  - Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES

Oświata

http://bc.ore.edu.pl/dlibra -  Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 


http://www.nauczyciele.mom.pl/publikacje.html  - Darmowe Publikacje Nauczycieli

https://www.literka.pl/ - magazyn publikacji oraz materiały przydatne do awansu zawodowego
nauczycieli, a także materiały do lekcji, scenariusze zajęć itp. 

http://eduentuzjasci.pl/ - portal projektu systemowego Badanie jakości I efektywności edukacji oraz
instytucjonalizacja zaplecza badawczego; zawiera m.in. bazę publikacji
przydatnych w pracy nauczyciela. 

http://www.scholaris.pl/ - portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do różnych etapów kształcenia. 

http://www.publikacje.edu.pl/ - baza materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz osób związanych z nauką. 

http://www.wychowanieprzedszkolne.pl/ - Portal nauczycieli przedszkola

Historia
 
http://www.polishhistory.pl/index.php?id=97 - portal historyczny Muzeum Historii Polski. Wyszukiwanie źródeł
historycznych (audiowizualne, fotograficzne, bibliografie, cyfrowe bazy
danych dokumentów źródłowych; filmy historyczne) 

http://www.piastowie.kei.pl/piast/ramki2.htm  - Polska Piastów

https://historia.org.pl/  - portal historyczny

http://www.xxwiek.pl/  - portal historyczny ośrodka Karta

http://dzieje.pl/ - narzędzie edukacyjne dotyczące historii Polski XX wieku: rocznice, postacie, daty, materiały edukacyjne. 

https://histmag.org/Historia-w-Sieci-wartosciowe-zasoby-internetowe-poswiecone-historii-Polski-8762  - katalog zasobów internetowych poświęconych historii Polski oraz zestaw
dodatkowych materiałów, jak scenariusze i poradniki o tym, jak korzystać
z zasobów online na lekcjach historii. 

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php

http://www.bj.uj.edu.pl/ogolnodostepne-bazy - Polskie bibliografie regionalne

http://www.incipit.home.pl/bibula/ - Zbiory wydawnictw niezależnych (opisy bibliograficzne) z lat
1976-1989.Obejmuje publikacje wydane w Polsce oraz poza jej granicami
oraz bibliografię tekstów o „bibule”. Wiele publikacji dotyczy
„Solidarności”. Strona Krzysztofa Bronowskiego. 

http://www.incipit.home.pl/bibula_/bz_index.html  - Muzeum Wolnego Słowa. Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 – druki zwarte. 

http://www.encysol.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna  - Encyklopedia Solidarności

Mazowsze

http://mazowsze.hist.pl/ - kolekcja mazowieckich czasopism regionalnych na stronie Muzeum Historii
Polski, m.in. Almanach Muzealny, Nasze Korzenie, Kronika Zamkowa,
Studia Płockie. 

http://warszawazapamietana.dsh.waw.pl/ - – wirtualna wycieczkę po dawnej Warszawie, stolica przypomniana we
wspomnieniach wybranych z ponad 5 tysięcy relacji i setek archiwalnych
zdjęć ze zbiorów Domu Spotkań z Historią oraz Ośrodka Karta. 

http://www.varsaviana.pl/index.php?co=tytu%B3y  - baza zdigitalizowanych publikacji należąca do Fundacji Warszawa1939.pl 

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=226 - Bibliografia Warszawy

Genealogia

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php - Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego zawiera
informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we
wszystkich archiwach państwowych i części Archiwów Archidiecezjalnych.
Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź
informacji o konkretnych osobach. Baza przydatna w ustalaniu, jakie
archiwalia z danego terenu zachowały się, gdzie obecnie są przechowywane
i czy są ogólnodostępne.


http://www.przodkowie.com/metryki/ - ogólnopolski indeks małżeństw od 1869 r.

http://www.geneteka.genealodzy.pl/ - baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego obejmująca cały kraj –
wyszukiwanie nazwiska w zasobach (podział na województwa), m. in. w
księgach metrykalnych, małżeństw, zgonów. Dostępna wersja angielska.


https://genealodzy.pl/

http://www.genpol.com/

http://www.sejm-wielki.pl/ - serwis genealogiczny (prywatny, dostęp płatny).

http://agad.gov.pl/?page_id=916  - Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne
w Archiwum Głównym Akt Dawnych
(i nie tylko)


Wojskowość, fortyfikacje

http://cbw.wp.mil.pl/pl/index.html - Centralna Biblioteka Wojskowa

http://www.bibliografia.fortyfikacje.pl/  - ">Bibliografia fortyfikacji

http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra  - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

http://phw.org.pl/ - historia wojskowa. portal historyczno - wojskowy

http://www.1939.pl/  - możliwość przeszukiwania wg kategorii: Bitwy i potyczki; Organizacja wojsk; Uzbrojenie; Biografie.

https://dobroni.pl/ - portal historii ożywionej (portal historyczny, broń, rekonstrukcje historyczne bitew).

Geografia

http://bc.igik.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl – zbiory, na razie tylko publikacje własne Instytutu, podzielono na
kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues,
Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace
naukowo-badawcze.


Prawo

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl - Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

http://www.abc.com.pl/ - Informacje prawne Wolters Kluwer

http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych

http://journals.pan.pl/dlibra - Czytelnia Czasopism PAN

stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2014,1,15.html  - Mały Rocznik Statystyczny

" rel="media14468000372591805" width="150" height="100" style="color:#ffcc33">www.bas.sejm.gov.pl/zeszyty.php  - Zeszyty Prawnicze


Ekonomia

https://www.knf.gov.pl/  - Komisja Nadzoru Finansowego

https://www.gpw.pl/ - Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

http://stat.gov.pl/ - Główny Urząd Statystyczny

http://bezrobocie.org/

http://www.ibngr.pl/ - Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową 


Socjologia

http://pts.org.pl/ - Polskie Towarzystwo Socjologiczne

http://www.spoldzielnie.org/ - Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php - Przegląd Socjologii Jakościowej

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/

Architektura

https://www.architekci.pl/

www.sztuka-architektury.pl

http://www.zabytki.pl/

http://otwartezabytki.pl/

Malarstwo

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/  – zawiera m.in. indeks artystów polskich, widoki historyczne Polski
(Napoleon Orda, Zygmunt Vogel, Bernardo Belotto) a także linki do
instytucji zajmujących się polskimi dziełami zaginionymi.