Jesteś tutaj:

Nasze usługi

1791
- Czytelnia

W czytelni udostępniane są materiały zgromadzone w Bibliotece, oraz przekazane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

- Wypożyczalnia

W celu wypożyczeń indywidualnych poza Bibliotekę niezbędne jest założenie imiennej karty bibliotecznej.

Jednorazowo można wypożyczyć 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na 30 dni

- Wypożyczenia międzybiblioteczne

Na życzenie Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych lub zagranicznych materiały, których nie posiada w swoich zbiorach. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni. Osoba zamawiająca pokrywa koszty związane z zamówieniem i zwrotem sprowadzonych materiałów bibliotecznych (w szczególności koszty przesyłki).

- Bezpłatny dostęp do Internetu i pakietu MS Office z 4 komputerów stacjonarnych w Czytelni

- Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi

- Usługi reprograficzne:

Kserokopia lub strona wydruku jednej strony formatu A4 - 0,30 zł
Nośnik optyczny – 0,80 zł