Jesteś tutaj:

Zasady korzystania z Wypożyczalni

2165
W celu założenia konta w Bibliotece należy:

1) czytelnie wypełnić i podpisać druk zobowiązania do przestrzegania Regulaminu
2) okazać dokument tożsamości z fotografią i numerem PESEL

Przy zapisie osób niepełnoletnich odpowiedzialność za wypożyczone zbiory biblioteczne przejmują rodzice (opiekunowie) poprzez złożenie swojego podpisu na zobowiązaniu.

Podstawą zapisu jest dokument tożsamości rodzica oraz legitymacja szkolna dziecka.

Uczniowie pełnoletni okazują legitymację szkolną oraz dokument tożsamości.

Jednorazowo można wypożyczyć 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 30 dni z możliwością jednorazowej prolongaty terminu zwrotu o 30 dni, pod warunkiem, że nie został przekroczony termin zwrotu, a wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.

Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

Materiały biblioteczne można zamówić:

1) osobiście w Wypożyczalni
2) telefonicznie, do 3 egzemplarzy materiałów bibliotecznych