Jesteś tutaj:

I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kursu Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych.

Data: 05.05.2022 r., godz. 12.50    518
28 IV 2022 roku w SP Nr 12 w Otwocku odbyło się rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Ortograficznego.

28 IV 2022 roku w SP Nr 12 w Otwocku odbyło się rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla


u­czniów klas siód­mych i ó­smych.


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku przyznała nagrodę specjalną dla uczestniczki, która otrzymała najwięcej punktów - Zofii Sędek. 


Gratulujemy wygranej!


Beznazwy-1.jpg (39 KB)